Абонамент

Абонаментно обслужване – представлява постоянно и системно обслужване на юридическите проблеми, които са възникнали за клиента по време на абонамента. През този период от време, канторите на адвокат Тинчев Ви осигуряват правна помощ под формата на устни и писмени консултации, изготвяне на договори, молби, заявления, набавяне на документи от органите на държавната и общинска администрация, участие в преговори и др.