Авиационно право и обезщетения

  изтеглен файл (1)       Авиационно право и обезщетения

Канторите притежават натрупан опит в областта на международното и европейското законодателство свързано с въздухоплаването и неговото всестранно осигуряване. Канторите предоставя услуги свързани с консултирането на големи и малки авиационни компании и летищни оператори в по широк спектър от правни въпроси, отнасящи се до лизинг на самолети, прилагане на международни авиационни конвенции и международно транспортно право.

Наличния опит и рутина в областта на въздухоплаването ни позволяват доста успешно да защитаваме правата на пътниците във връзка с дължимите им от авиационните оператори обезщетения, съгласно действащото национално и международно законодателство за закъсненията, отмяната на полети и недопускане до борда на въздухоплавателните средства.