Начислена сметка от ТОПЛОФИКАЦИЯ, ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ, СОФИЙСКА ВОДА И МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ

photo_verybig

 

 

 

 

 

Адвокатски кантори (АК) „ТИНЧЕВ“, предоставят консултации и адвокатска защита в пълен обем в областта на дължимите/недължимите/ от Ваша страна суми по сметки /фактури/ от т.нар. МОНОПОЛИСТИ – ТОПЛОФИКАЦИЯ, ЧЕЗ – ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ, СОФИЙСКА ВОДА И МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ,  съгласно разпоредбите на действащото национално законодателство и международните договори по които Република България е страна.

 

Основните насоки са в дейността на АК „ТИНЧЕВ“ са:

– разясняване на правата и условията на гражданите в зависимост от предоставените възможности по нормативна уредба и конкретния случай;

– АК „ТИНЧЕВ“ дават препоръки относно реда, процедурите и необходимите документи за решаване на възникналите проблеми по най – безполезния и ефективен начин;

АК „ТИНЧЕВ“ подготвят и предоставят необходимата адвокатска защита в съответните производства, като извършват следните дейности:

-изготвяне и подаване на запитвания до съответния МОНОПОЛИСТ по повод подадени заявления и документи;

-водене на необходимата кореспонденция с органите на МОНОПОЛИСТА в случаите на неизпълнение на задължения от тяхна страна;

-предоставяне на необходимата правна защита на правата и законните интереси на клиентите на кантората при изготвяне на ЖАЛБИ И ВОДЕНЕ НА СЪДЕБНИ ДЕЛА срещу МОНОПОЛИСТИТЕ.

– АК „ТИНЧЕВ“ осигуряват необходимото съдействие гражданите за защита на техните права и имуществени интереси пред съдия изпълнителите в случаите на образувани изпълнителни дела от МОНОПОЛИСТИТЕ.