Вашите права при проверка от назначени от Електроразпределителните дружества комисии!

В практика на кантори „АТ“ през годините и особено напоследък към нас се обръщат много хора с оплакване за некоректно отношение на ЕРП-тата към тях. Паралелно с обичайните по случая оплаквания от начислените големи сметки, много често се среща и проблема с проверката на електромерите от техници на ЕРП-тата в състав на комисия, при която установяват, че електромерите са отчели по-малко потребление на ел. енергия, поради разхлабени клейми, повреда на електромера, от там и фиктивна кражба др. и начисляват големи сметки със задна дата. В резултат на извършената проверка  се съставят протоколи, които предоставят на потребителите срещу подпис. От началото на 2015 г. в тези протоколи с много ситен шрифт е добавен текст, според който потребителите се съгласяват евентуалното обжалване на тeзи протоколи да се разрешава от арбитражен съд!!! Трудно бихме могли да се ангажираме с резултата от дейността на тези арбитражни съдилища, най – вече тяхната безпристрастност и компетентност, но ПОЧТИ ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ на тези съдилища СА В ПОЛЗА НА ЕРП-та, за разлика от решенията на Районните съдилища, където се разрешаваха тези спорове до края на 2014 г.
Тази арбитражна клауза в протоколите е добавена в следствие на тихомълком променените общи условия на ЕРП-тата, съгласувани с Комисията за енергийно и водно регулиране. А потребителите са длъжни да знаят тези промени, защото са публични.

МОЯТ СЪВЕТ към потребителите: Когато подписвате такива протоколи от проверка изрично собственоръчно да изписвате над подписа си, че не сте съгласни с тази арбитражна клауза! И спорът да се разрешава от районния съд. След което може да се обърнете за обжалване на резултатите от тези проверки и отхвърляне на начислените сметки със задна дата.