Особеностти при комуникирането на гражданите със съда

Предназначението на призовката е да уведоми страната за процесуални действия, които са вече извършени от противната страна или от съда, или пък за процесуални действия, които предстоят, за да може страната да вземе участие при тяхното извършване, т.е. призоваванията и съобщенията, заедно с връчването на книжа, обезпечават възможността на всяка страна да се подготви за защитата и да осъществи защитата на своето право.Призоваването на страната за съдебно заседание е процесуално действие на съда и то трябва да бъде извършено съответно с нормите уреждащи тази функция. Във връзка с разнообразните хипотези, възникващи по повод призоваването, може да се отбележи например константната практика, че връчването на призовки и съобщения на юридически лица и търговци е редовно, когато са получени от служител и работник в канцеларията им, който е съгласен да ги приеме. Получаването на съобщението от друго лице е приравнено на връчването му на адресата. На свой ред връчването чрез залепване на съобщение е особен способ да се противостои на възможността ответници, които поради служебна заетост или недобросъвестност целят да отложат началото на процеса. Друга допускана от съдилищата при определени условия фикция е призоваването чрез прилагане на съобщението към делото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*