Данъчно право

Сливане и вливане на търговски дружества, данъчни спорове, ревизионни и др. данъчни актове, избягване на двойно данъчно облагане, сделки с ценни книжа, представителство пред данъчната администрация и пред съда.