Дарение на имоти и проблемите с тях

1358857259_dogovor-dareniya-ili-zaveschanieСъгласно натрупаната практика на адвокатски „Кантори ТИНЧЕВ“ много често с договор за дарение се прехвърлят недвижими имоти особено когато става въпрос за прехвърляне на имоти между роднини. Имотите се прехвърлят чрез дарение, понеже това е най-евтиният вариант когато се извършва сделка между роднини по права линия.   С договора за дарение надареният придобива веднага и безвъзмездно подарения имот и този имот става негова лична собственост  независимо дали   към момента на дарението е в граждански брак или не – т.е. другият съпруг не придобива нищо от дареното имущество. Дарението обаче съдържа в себе си и „подводни камъни“.

То може да бъде оспорвано от  лица, в полза на които законът  предвижда право на запазена част от наследството. Какво означава това ? –  Означава, че ако дарителят е дарил имот и остави след смъртта си низходящи и/или съпруг, низходящите и съпругът  могат да оспорват дарението до размера на тяхната запазена част по закон. Оспорването може да бъде направено в петгодишен срок от смъртта на дарителя. След изтичането на този срок искът се погасява по давност и ако бъде заведен иск за оспорване на дарението, дареният може да отблъсне иска като направи възражение за давност. Лицата с право на запазена част могат да предявят претенциите си само по съдебен ред за възстановяване на запазената им част.

Често, след като са разбрали за опасността лицата с право на запазена част да оспорват дарението и да искат възстановяване на запазената им част, дарителят и надареният се чудят какво да предприемат, така  че да защитят надарения от претенцията на  лицата с право на запазена част. За тази цел  не рядко предприемат прехвърляния на имота.  Дори надареният да продаде имота на трето лице, това не разрешава проблема, в този случай дареният може да бъде осъден да заплати на лицето с право на запазена част  стойността на запазената част. Това, което може да се направи, за разрешаването на проблема, е да се развали първоначалния договор за дарение. Основанията за разваляне на дарението обаче са изключително ограничени и са указани в ЗЗД. Касае за случаи, в които надареният не е давал издръжка на дарителя, от която последният се  е нуждаел, или за случаи, при които надареният умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта; или надареният набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена.

Определено съгласно установената практика по случая приложима е само първата хипотеза, за да се развали договора за дарение –  а именно дарителят да развали договора като докаже, че надареният не му е давал издръжка, от което той се е нуждаел. Развалянето става по съдебен ред, ако дарителят успее да докаже иска си.

Имайки предвид изложеното адвокатски „Кантори Тинчев“ съветва своите клиенти преди и при извършване на сделки с недвижими имоти трябва много добре да се прецени създалата се обстановка и перспективи и от там да се обмисли най – добрия начин, по който да бъде прехвърлена собствеността по отношение на даден имот с оглед последици за клиента.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*