Длъжник сте на топлофикация

full_2675c287-5b18-460e-a6c7-da694772101c

Вашите възможности за борба срешу Топлофикация в Съда и срещу съдия-изпълнителя на Топлофикация в процеса на заплахи за разпродаване на Вашето имущество, запориране банковите Ви сметки и възбрана на имотите Ви.

Служителите на Топлофикация, в качеството и на монополист станаха изключително „актуални“ с невероятната си агресивност с/у тези от българските граждани, които трудейки се стараят да си плащат консумативите за живеене – ток, вода, данъци, такси и др. при дейностите по събирания на вземанията си.

ВНИМАНИЕ! С мотива, че мислят за Вас и Ви предлагат удобна схема за разплащане, Топлофикация ще ви накарат да подпишете документ за разсрочени вноски, с който обаче на практика признавате дори и това, КОЕТО НЕ ДЪЛЖИТЕ в случая на качествено упражняване на Вашите права с помощта на адвокат. За да не попаднете в този или някой от другите капани на Топлофикация, най-добре е да се посъветвате с адвокат, преди да подписвате каквито и да е било документи с монополиста.

НА СЛЕДВАЩО МЯСТО: В случай, че вече сте получили покана от съдия изпълнител със заплаха да ви запорира сметките и разпродаде имуществото или директно ви е запорира сметките, то запазете спокойствие и знайте, че в резултат на натрупания опит на кантора „Тинчев“ съществува правна възможност за решение на този проблем и елиминиране на безпокойството за Вас, колкото и невъзможно да изглежда на пръв поглед.

В повечето случаи и най-често вземанията спрямо Вас, за които претендира Монополиста, вероятно обхващат период от време по-голям от 3 / три / г. и по този начин шанса Ви се увеличава, поради факта, че същите вероятно биха могли да бъдат погасени по давност и от там да не бъдат дължими /заплатени/ от Вас. При наличието на такъв ШАНС, не е само желателно, а задължително е да се обърнете за правна помощ и съдействие от адвокат с опит в дела с Топлофикация.

Твърде вероятно е Топлофикация, имайки позицията на монополист, да е извадила „изпълнителен лист“ с/у Вас на база на фактурираните суми, без дори да води дело за това.

Погасените по давност задължения не изчезват автоматично, защото след като получите информация от касите на Топлофикация претендираните от тях суми не изчезват автоматично, а продължават да стоят за плащане от Вас.

НА СЛЕДВАЩО МЯСТО: В случай, че вече сте получили призовка от Съда,  то запазете спокойствие и знайте, че няма невъзможни неща – имайки предвид находчивостта ни като народ и нация,  съществува правна възможност за решение на този проблем и унищожаване на безпокойството за Вас, колкото и невъзможно да изглежда отново. Често пъти, особенно зад по-малките сметки – истината не е точно такава, каквато ни се предостаявя. При по-внимателен прочит можем да се натъкнем, както и на надписване или ненамаляване на сметките поради изравняването, а така също и до случаите на грешни адресати по отношение на процесните абонатни номера, а още по-вече и случаите на два пъти платена сметка и пак ходене в съда.

ЗАПАЗЕТЕ САМООБЛАДАНИЕ, ОСМЕЛЕТЕ СЕ и ще установите, че няма невъзможни неща и решение на представения Ви от монополиста проблем има, и той е:

  • с помощта на адвокат да се предприемат действия пред Съда, който да установи, че сумата претендирана от Топлофикация по начислени сметки не се дължи от Вас. Това е така, защото ако се поинтересувате ще установите големия брой сънародници, които спечелиха делата си и СПРАВЕДЛИВОСТТА за тях ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА.
  • В резултат на предприетите действия от Вашия защитник – АДВОКАТА, Съдът ще постанови, че потребителят не дължи на Топлофикация претендираните суми за заплащане на топлинна енергия.
  • В резултат на получената справедливост, съдия-изпълнителят ще прекрати воденото от него изпълнително дело с/у Вас и ще да вдигне всички наложени запори и възбрани.

В случай на колебание от Ваша страна, че за времето необходимо за получаване на дължимата Ви справедливост /времето докато съдът се произнесе по Вашия случай/, съдия-изпълнителят ще разпродаде всичко, което имате, успокойте се и се доверете на адвоката, който Ви служи – и за това има решение. При завеждане на иска чрез адвоката може да поискате обезпечение за спиране на изпълнението по изпълнителното дело. След като уважи  направеното искане за допускане на обезпечението, Съдът издава обезпечителна заповед за спиране на изпълнението по изпълнително дело, с която ще бъде заповядано на да спре принудителното събиране на начислените суми и по този начин ще Ви освободи от причиненото неудобство.

Относно времето за действие от Ваша страна:

                                                                                           Отлагането убива шанса.

                                                                                                                                                           Оскар Уайлд

Крайно нежелателно е всяко отлагане на във времето, поради това, че създадените Ви неприятности могат да се задълбочат и да станат по-сложни за елиминиране, с оглед увеличаване на необходимите ресурси – пари, време и др. Сполуката би била на Ваша страна, ако с бързи действия от Вас се свържете с адвокат, който има опит в делата срещу Топлофикация, за да ви посъветва какво е решението на вашия конкретен случай.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.