Запис на заповед – практика

При едновременно посочване в ценната книга на два падежа – „без протест, платим на предявяване” и на конкретна дата на падеж, е налице нередовен запис на заповед, който не поражда действие. Така Върховните ни съдии със своето Решение № 201 от 02.08.2018 г. по т. д. № 1703/2017 г. отчитат обстоятелството, че след израза „без протест, платим на предявяване„ е посочена и конкретна дата на падеж сочи на недопустимо определяне на два падежа по записа на заповед, и не може да служи като аргумент за отричане на съдържащия се в ценната книга порок на формата, в частност на реквизита – падеж, чрез определяне на два падежа на ефекта. Следва да се има предвид, че съдържанието на записа на заповед като едностранна сделка има строго формален характер, установен от закона с повелителни норми, поради което от неговото съдържание следва да може еднозначно да бъде определен падежа на ценната книга, какъвто не е настоящият случай.

Даденото разрешение се основава на императивния характер на нормите, уреждащи формата и реквизитите на записа на заповед като ценна книга- чл. 535 Търговския закон /ТЗ/ вр. чл. 537 ТЗ и чл. 486, ал. 1 ТЗ и чл. 486, ал. 2 ТЗ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*