За бъдещите пенсионери

images-2Във връзка с извършените промени в осигурителното законодателство в сила от 01.01.2017 г. следва да имаме предвид следното:

НОИ вече ще уведомява предварително хората кога навършват годините за пенсия и какви документи трябва да подготвят. В замяна драстично се съкращава срокът, в който те трябва ги подадат.

В момента, в който придобият право на пенсиониране, хората имат два месеца да представят документите си, за да може пенсията да им се изплаща от този момент. Досега разполагаха с шест месеца за това. Причината е, че ситуацията и условията, при които се преценява правото на пенсия, вече са изменени и на хората не им е необходим толкова дълъг срок, за да могат да обезпечат документално отпусканата им пенсията, обясняват от НОИ. Ако изпуснат срока, пенсионерите ще получават парите си не от момента, в който имат право на тях, а от момента, в който са подали документите си. Осигурителният институт все още разработва реда, по който ще става уведомяването, като то ще започне след юни.

Съкратеният срок за подаване на документите обаче вече важи. и той е в ущърб на бъдещите пенсионери, които са работили преди 1997 г., когато НОИ нямаше електронен регистър.

Пенсионерите, които продължават да работят, ще могат да искат само веднъж годишно актуализация на размера на пенсията си, а не както досега – многократно.

Съкращават се и сроковете, в които хората могат да обжалват решение на НОИ. Тези, които не са съгласни, ще имат един месец за възражение.

В съда вече няма да може да се доказва категориен стаж, т.е. работа при тежки условия, само със свидетелски показания, каквито практики имаше досега.