За мен

За адвокат Ангел Тинчев.

Роден в гр. Плевен където и завършва средното си образование в Математическа гимназия „Гео Милев“  през 1987 г. През същата година кандидатства в училището за летци – ВВВУ “ Г. Бенковски“ в Долна Митрополия, което завършва успешно през 1992 г. със военна специалност „Администрация/Щабни ВВС“ и гражданска специалност „Инженер по електронно-изчислителна техника“. В последствие завършва пълния курс на обучение по специалността „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив и обучението за юристи/адвокати по програма „MLDP“ в Defense Institute of International Legal Studies към Naval Command college в Ню Порт Род Айлънд, САЩ. Повишаването на езиковата си подготовка доразвива в САЩ чрез езиково обучение за юристи/адвокати в Сан Антонио, Тексас. Преминава и специализираното обучение по френски език.

Заема редица длъжности свързани със зашитата на правата и законните интереси на българските граждани, като преди да се впише в Софийската адвокатска колегия, последователно заема длъжностите на „юрисконсулт“ на „Човешките ресурси“ и „Главен юрисконсулт“ на Военновъздушните сили на РБ, която е последната заемана от него длъжност преди заемането на длъжността „адвокат“ в Софийската адвокатска колегия (САК). Вписан е в Националния регистър за правна помощ на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ, воден от Националното бюро за правна помощ (НБПП). 

Адв. Ангел Тинчев притежава следните допълнителни обучения и квалификации: Курс по набиране, управление и освобождаване на човешките ресурси; Курс за усъвършенстване – „Международно право“ – САЩ;  Курсове за квалификация „Организиране и възлагане на обществени поръчки“; Курсове по международно хуманитарно и оперативно право и многобройните курсове и семинари в различните аспекти на правото организирани от Софийската адвокатска колегия.

Владее и ползва: английски, френски и руски език.

Правото на адвокат е основно човешко право. Всеки има право на адвокатска защита. Всеки може да се явява с адвокат в държавните институции, всеки има право на адвокат от момента от момента на привличането си като обвиняем. Свидетелят, дори пред съда, има право да се консултира с независим адвокат при всеки въпрос, с който счита, че се нарушават правата му. Адвокатската професия не се преподава и не се учи лесно. Тя е конфликтна професия, за която красноречието и много говоренето са важни, и често необходими качества, но най – важно качество, което следва да развие адвоката в себе си е да бъде съпричастен към проблемите на своите клиенти.