За търговците и имитацията на дрехи

Според Комисията за защита от конкуренция, основният елемент от фактическия състав на нормата на чл. 35, ал. 1 от ЗЗК е свързан с възможността предлаганият продукт/услуга да доведе до заблуждение. Съгласно Закона – това е , че се забранява предлагането на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство, източника и начина на придобиване или на използване, количеството, качеството, естеството, потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката или услугата. В своята практика държавният орган  обръща внимание, че повечето потребители са в състояние да възприемат дизайна на артикули като цяло, запомняйки някой от съществените им образни елементи като общо впечатление, поради което възможността от въвеждане в заблуждение следва да се изследва предимно с оглед констатираните сходства между сравняваните артикули, а не на различията, потвърждава своята константна практика КЗК.

Преценката дали е налице имитация се извършва с оглед цялостния визуален ефект, чрез който продуктът/услугата се възприемат от обикновения потребител, като наличието на малко и несъществени различия във външния вид на имитиращия артикул само по себе си не изключва отговорността по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК, ако в своята съвкупност отделните елементи на външния вид постигат такова сходство с тази на продуктите/услугите на утвърдения на пазара конкурент, което създава обективна възможност за въвеждане на потребителите в заблуждение по отношение на стоката/услугата или продавача. От значение е наличието на сходство или идентичност в основните елементи, които са характерни и запомнящи се и с които продуктът/услугата или продавачът се асоциира в съзнанието на потребителя. За извършване на преценката за това дали е налице имитация не са необходими специални знания. Тя следва да се извърши с оглед цялостния визуален ефект, чрез който продуктът/услугата се възприемат от обикновения купувач.

Решение № 1209 от 26.10.2017 г. на Държавният орган се посочва, че процесните модели облекла, предлагани от страните в производството, не са обозначени с наименования и конкретния анализ относно тяхното сходство е необходимо да се направи само с оглед на външен вид, кройки, цветово оформление и дизайн, както и доколко артикулите са в достатъчна степен различни и отличителни, което да даде възможност за пълно разграничаване на предложителите им.

Следователно, използването от страна на ответното дружество на близки и/или сходни елементи върху дамските рокли е в състояние да измести вниманието от наличните разлики, които в случая не са особено съществени и които оставят цялостно впечатление за сходство, което да създава възможност от объркване на потребителите относно предлаганите от страните в настоящото производство облекла. Следва да се има предвид, че при установяване на визираното нарушение по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК преценката се осъществява с оглед цялостния визуален ефект, чрез който продуктът се възприема от страна на обикновените потребители, а не от съответните специалисти. Необходимо е да се отбележи, че обикновено купувачът възприема дизайна като цяло и не обръща внимание на детайлите, особено когато няма възможност да сравнява непосредствено различните продукти. В резултат на направения анализ КЗК достига до извода, че между процесните модели облекла е налице сходство до степен, която би могла да доведе до заблуда в съзнанието на потребителя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*