Изготвяне на договори

agreementПредлага комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори.

Консултиране във връзка с предстоящото сключване на договори в областта на гражданския и търговски оборот;

Изготвяне на конкретен договор, в съответствие с желанията на клиента – договор за покупко – продажба, договор за изработка, договор за заем, дарение, наем и др.;

Съдействие при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения, водене на преговори за постигане на споразумения по такива.