Поръчители и длъжници (изпълнителни дела)

640x480_1396800687Защита на гражданите при дела, образувани от банки, небанкови кредитни компании, дружества като Топлофикация, В и К, Електроснабдяване.

Целта на всеки, което има вземане против други лица, е по-максимално бърз начин да получи своите пари. Ролята на адвокат Тинчев в този случай е в навременното и компетентно изготвяне на документите по изпълнителното дело, отправянето на искания до съдебния изпълнител за извършването на различни справки, налагането на запори, възбрани и т.н.