Имиграционно право

Консултации и съдействие за издаване на визи, разрешения за работа,  разрешение за краткосрочно, продължително и постоянно пребиваване на територията на Република България, получаване на българско гражданство, представителство пред съответните държавни органи и институции.