Край на тормоза за военни и полицаи по ЗЗКИ

3201.jpg.pagespeed.ce.krdvufIHAWВъзприетата в закона за зашита на класифицираната информация (ЗЗКИ) формулировка на изискването за издаване на разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация поставя знак за равенство за българските граждани при наличието на осъждане за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията (чл. 40, ал. 1, т. 4 ЗЗКИ), и образуваното наказателно производство – досъдебно или съдебно, за такова престъпление (чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗКИ).

И ако за едно лице с предходна съдимост е напълно законосъобразно да търпи неблагоприятните последици, свързани с осъждането, това положение не би могло да се пренесе механично и към онези служители на силовите министерства, срещу които само е било образувано наказателно производство, без да са осъдени. По отношение на последните не е налице доказано по изискуемия несъмнен начин извършването на конкретно престъпно деяние, за да търпят последиците, които законите свързват с осъждането. Досъдебно производство се образува, когато са налице законен повод и достатъчно данни, въз основа на които да може да се направи основателно предположение за извършено престъпление. Един от основните принципи на наказателния процес е конституционно установената презумпция за невиновност, регламентирана и в НПК – обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда. Посочената презумпция може да бъде опровергана единствено с влизането в сила на постановена спрямо конкретното лице осъдителна присъда. Следователно едва от този момент служителя може да търпи неблагоприятните последици в своята правна сфера, които законите свързват с осъждането, включително и специфичните такива, например отнасящи се и до възможността му да получи достъп до класифицирана информация.

С Решение № 7 от 21.06.2016 г. на Конституциония съд на РБ по к.д. № 8/2015 г. стига единодушно до тези заключения и обявява за противоконституционна чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗКИ, което от своя страна ще спре негативните тенденции в развитието на трудовите и служебни правоотношения, реализацията на които изискват наличието на достъп до класифицирана информация.  По този начин с/у служителите, за които е образувано досъдебно производство за извършено умишлено престъпление от общ характер няма да бъде приложена нормата на чл. 59, ал. 1, т. 1 в.вр с чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗКИ и няма да бъдат пускани принудително в отпуск и съответно да стартира производството по прекратяване на трудовото или служеното правоотношение по съответните закони.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*