НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО и защита в наказателното производство

1423996021

Адвокатската кантора „Тинчев“ предлага правни консултации и процесуално представителство в областта на наказателното право и процес, а именно:

  • Съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство;
  • Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, и защита при извършване на процесуални действия по разследване.
  • Споразумения за решаване на наказателни дела.
  • Съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство.
  • Съдействие и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и др. компетентни органи; предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред;
  • Защита по обвинения в различни престъпления – престъпления против съсобствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общественото спокойствие и др.;
  • Предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред.
  • Кантората има изключително богат опит в процесуално представителство и защита на военнослужещите от Въоръжените сили пред органите на Военна полиция, Военна Прокуратура и Военния съд.
  •  Дела за реабилитация на осъдени лица.