Наследници и наследяване

trudovoОпределяне на наследствения дял в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;

Приемане и отказ от наследство;

Изготвяне на завещание;

Дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи на нарушаване на запазената част от наследството;

Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.