Управител на ЕООД и настъпила смърт

Върховните ни съдии посочват, че в хипотеза на смърт на едноличен собственик на капитала на ЕООД в хода на процеса, който е бил и управител на същото, страната продължава формално да съществува, но ѝ липсват волеобразуващ и волеизявяващ орган, поради което тя не може реално да участва в производството по делото. Съгласно установената по случая практика решенията бига могли да бъдат реализиране в няколко посочки.

В тяхно Решение № 73 от 17.10.2017 г. по т. д. № 1465/2015 г. се постановява, че смъртта на едноличния собственик на капитала на ЕООД представлява законово основание за прекратяване на дружеството, ако не е предвидено друго в неговия учредителен акт или ако наследниците не желаят да продължат дейността му. При тези условия и в тази хипотеза съдът следва да изиска;

  1. представяне на удостоверение за наследници
  2. и да предостави на същите срок да заявят дали продължават дейността на дружеството.

Ако обаче те не сторят това е недопустимо трети за процеса лица да блокират неговото развитие. Затова при липса на предприети действия по продължаване на дейността на дружеството, за времето до неговото прекратяване и назначаване на ликвидатор, последното може редовно да се представлява от назначен от съда особен представител, по аналогия на чл. 29, ал. 2 ГПК.

Надяваме се, че представената по-горе информация Ви е била полезна, но бихме желали да споделим, че същата е само ориентировъчна, без да бъдат обхванати всички детайли и подробности,  а в случай на допълнителни въпроси или коментари, не се колебайте да се свържете с екипа на кантората на адвокат Тинчев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*