Нелоялната конкуренция и летищата

Предприятията, извършващи стопанска дейност като наземни оператори на територията на летище София, съответно осъществявана от тях дейност на пазара на предоставяне на услугите по наземно обслужване на територията на летище София, безспорно ги поставя в конкурентни отношения помежду им, което е обективна предпоставка за прилагането на ЗЗК. Високите дялове на показателя обслужени полети при финансови условия, които не покриват разходите на дружеството ответник за предоставяне на услугата сочи, че операторът реално е предоставял услугата наземно обслужване на територията на летище София по цени под разходите за предоставяне на услугата в значително количество по смисъла на разпоредбата на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК. В Решение № 244 от 09.03.2017 г.

Комисията приема за продължителен, по смисъла на нормата на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК, срока на сключените договори (две години), доколкото цялото количество на договорената стока/услуга за целия период на действие на договора се реализира по договорената цена под разходите за производство и реализация. Следва да бъде отчетено също така, че договорената цена остава непроменена за целия срок на договора.

В заключение КЗК приема, че предлагането на цени под разходите за производство и реализация за продължителен период оказва влияние върху търсенето на пазара и може да пренасочи клиентите към услугата, предлагана от дружеството ответник, като по този начин в резултат на недобросъвестните действия на ответника конкуренцията на този пазар може да се изкривява.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*