Нищожност на договор

Съгласно установената практика сила на пресъдено нещо не се формира по основания за нищожност, ненаведени в искова молба. Върховните ни съдии потвърждават, че исковата претенция  за нищожност на договор по своя характер е отрицателен установителен и неговият предмет е различен от:
           1. положителния иск за установяване съществуване на правоотношение или от
           2. осъдителния иск за реално изпълнение.

Силата на пресъдено нещо се формира само върху фактическите твърдения, от които в исковата молба се извежда нищожността на сделката. При отхвърляне на иска за прогласяване на нищожността на договора със сила на пресъдено нещо се установява единствено, че договорът не е нищожен на конкретно разгледано основание. Срещу такъв иск защитната позиция на ответника не се изразява във възражения за наличие на други основания за нищожност на договора, доколкото няма правен интерес от въвеждането им. Ето защо, силата на пресъдено нещо нито се формира, нито има преклудиращо действие спрямо основания за нищожност на сделката, ненаведени в исковата молба, с която се иска прогласяване нищожността на договора.
            Предвид горното, в Решение № 134 от 03.08.2017 г. по т. д. № 558/2016 г. ВКС заключава, че влязло в сила решение, с което са отхвърлени искове за нищожност на договора, поради противоречие със закона на конкретни основания, не преклудира възможността за разглеждане на възражение за нищожност на договора, поради противоречие със закона, изведено от друго основание по дело, в което се претендира реално изпълнение на договора.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*