Относно достъпа до обществена информация

Според съдебната практика, служебната информация според закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е тази, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации.

Достъпът до служебна обществена информация е свободен, с изключение на случаите, изрично уредени с разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ. В своята практика ВАС разяснява, че смисълът на предвиденото ограничение по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ се състои в отсъствието на:

  1. значимост;
  2. определеност.
  3. дълготрайност,

на този вид служебна обществена информация.

Ползвайки такива данни, гражданите не биха могли да съставят обективно и пълноценно мнение относно обществения живот и дейността на органите на държавното и местно самоуправление, което е една от основните цели на приемането на ЗДОИ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*