Относно здравните осигуровки на работещите пенсионери

Всеки човек, докато е жив, се нуждае от здравна помощ и се налага събиране на финансови средства за неговото здравно осигуряване. Според Конституционния съд /КС/ в чл. 40 от ЗЗО законодателят е приел, че полученият доход е основа за определяне на здравноосигурителни вноски и съответства на изискванията за социална справедливост и гражданска солидарност. Същевременно равенството пред закона и забраната за дискриминация не се нарушават когато по отношение на определени групи работещи лица законодателят прехвърля тежестта на осигуряването, изцяло или отчасти, върху други източници. Така размерът на пенсиите, получавани от държавното обществено осигуряване и професионалните пенсионни фондове, служи като основа за определяне на здравноосигурителната вноска за отделния пенсионер, но вноските винаги са за сметка на държавния бюджет.

КС поддържа, че независимо от размера на внесените индивидуални средства, всички осигурени лица подлежат на еднакво третиране и предоставяне на медицинска помощ, което не позволява поставяне на знак за равенство между финансовото участие в набирането на средства за НЗОК на отделния гражданин и неговия достъп до адекватна медицинска помощ. Пенсионираните представители на свободните професии и всички други работещи пенсионери, които продължават да работят, са запазили своята трудоспособност. Затова е справедливо да бъдат обвързани с плащане на вноски за здравно осигуряване на основата на получавания от тях допълнителен доход от трудова дейност. С тези аргументи КС в Решение № 7 от 27.06.2017 г. по к. д. № 2/2017 отхвърля искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване в частта, която се отнася за работещите пенсионери, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, чрез препращане към чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*