Относно момента на сключване на договора

Всеки договор се смята за сключен в момента, в който приемането достигне до предложителя. Независимо от това имаме различни нюанси и нека ги разгледаме:

-Когато се касае за договор, за който законът изисква форма за действителност (като например при договор за прехвърляне на недвижим имот от държавата на частно лице, за който законът изисква писмена форма), прехвърлителното действие на договора настъпва в момента, когато се спази тази форма, тоест, когато се състави и подпише от страните договор в съответната форма.

– Когато договорът е за продажба на бъдеща вещ (апартамент в сграда, която все още не е изградена до етап груб строеж), договорът се счита сключен под отлагателно условие и съответно прехвърлителното действие на този договор настъпва от момента на създаване на вещта (респ. от изграждане на сградата в груб строеж).

-Ако в случай на изисквана от закона писмена форма страната, на която е представен предварително подписан от другата страна проектодоговор, положи на свой ред подписа си върху него, то договорът се явява сключен в този момент. Обективират се съвпадащите насрещни волеизявления на страните и съгласието им по неговите клаузи в предвидената за конкретния договор писмена форма, като е без значение в каква форма са се развили преддоговорните отношения, размяната на предложения и приемането им. Законът не изисква писмена форма за тях.

-В теорията се приема, че офертата за сключване на договор за потребителска продажба се отправя чрез поставянето на стоката на рафта и посочването на цената за единица бройка, респективно друго количество, а приемането на офертата става чрез вземането на съответната стока от рафта и поставянето й в кошницата/количката на потребителя. Моментът на сключване на договора за потребителска продажба в супермаркет е моментът на достигане на приемането в съзнанието на търговеца, което става чрез отнасянето на стоката до касата с цел същата да бъде заплатена и осъзнаването на тези действия от страна на касиера, представляващ търговеца продавач.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*