Относно развалянето на договор на длъжника.

Синдикът може да прекрати с едностранно предизвестие по реда на чл. 644 ТЗ сключен от несъстоятелния длъжник договор както в случаите, когато неизпълнението е на другата страна, така и когато неизпълнението е от страна на длъжника. Това постановява съдебен състав на ВКС, като посочва, че нормата на чл. 644, ал. 1 ТЗ регламентира специална законова хипотеза на прекратяване на договор спрямо чл. 20а ЗЗД.

Това е и причината Решение № 212 от 19.01.2017 г. по т. д. № 3447/2015 върховните съдии да приемат, че в производството по несъстоятелност, без съгласие на страните по договора, извънсъдебно и по преценка на синдика, той може да преустанови занапред действието на всеки договор, страна по който е несъстоятелният длъжник.

 

Законът не поставя изисквания по отношение на:

  1. вида на сделката;
  2. времето, когато тя е сключена;
  3. или качеството на другата страна по договора.

Единственото условие е задълженията по договора да не са изпълнени изцяло или частично, като е без значение коя страна не е изпълнила. В случай, че неизпълнението е от несъстоятелния длъжник и синдикът прекрати този договор, то насрещната страна има право на обезщетение за претърпените вреди и като кредитор с парично вземане ще участва заедно с другите кредитори в разпределението на масата на несъстоятелността.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*