Относно срокът на изпитване на държавния служител.

Върховните ни административни съдии посочват, че законодателят е предоставил правна възможност на органа по назначаването при последващо назначаване на държавна служба отново да разполага с едногодишен изпитателен срок, в рамките на който да преценява професионалните компетентности на служителя и да реши дали ще прекрати служебното правоотношение или ще стабилизира статуса на държавния служител. В закона не е поставено условие хипотезата на чл. 12, ал. 2 от Закона за държавния служител да се прилага ограничително – например при постъпване на ново работно място, в друга администрация и/или различни органи по назначаване.

В Решение № 14923 от 06.12.2017 г. по адм. д. № 14387/2016 се приема, че липсата на подобно ограничение би създало възможност за перманентно назначаване и освобождаване на държавен служител в една и съща администрация, при един и същи орган по назначаването, в рамките на едногодишен изпитателен срок, което положение би изисквало преценка налице ли е конфликт с принципа на чл. 9 от Закона за държавния служител

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*