Относно частния интерес на лица, заемащи публична длъжност

Фактическият състав на конфликта на интереси изисква кумулативно наличие на три предпоставки – а) лице, което заема публична длъжност по смисъла на чл. 3 ЗПУКИ, б) частен интерес на това лице и в) възможност този частен интерес да повлияе на безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията на лицето. Състав на ВАС посочва, че от дефиницията е видно, че частният интерес и способността му за въздействие превръщат обективните, нормативно установени правомощия, права и задължения на лицата, заемащи публични длъжности, в недопустим от закона начин на упражняване на тези правомощия, права и задължения, защото трансформират предоставената от държавата власт, права и задължения от средство за постигане на общи цели и интереси в инструмент за постигане на частен интерес. В Решение № 9604 от 29.08.2016 г. по адм. д. № 13944/2015 се приема, че частният интерес и неговата способност за въздействие променят целта, с която се използва предоставената публична власт, права и задължения и по този начин нарушават принципа на правовата държава – управление според Конституцията и законите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*