Почасово

Правно обслужване, основано на почасово заплащане – представлява осигуряване на правна помощ на базата на почасово заплащане за времето, през което Ви се предоставя услуги и работа по Вашия казус. Посочената форма е удобна за клиенти, които прибягват до услугите на кантората по определен казус.