По военни въпроси и Военен съд

617e3a1823f7e80d3b93b5e8d95ced2b_bigОсъществявам защита и процесуално представителство на офицерите, сержантите и войниците пред Върховния административен съд и съответните административни съдилища на Република България по дела за незаконно уволнение. Фундаментален анализ на основанията, при които е прекратен договора за военна служба и дали са спазени всички законови изисквания, особено в случаите на организационно-щатни промени и при процедурите за провеждане на подбор.

Имам изключителен опит в целия спектър от реализиране на правата при или по повод на военната служба в РБ – искове за заплащане на дължимо възнаграждение за положен извънреден труд от кадровите военнослужещи, поради това, че не са ползвали полагаемите им се почивки след положени дежурства, както и заплащане на пътни, дневни и квартирни пари при командировка или при работа в друго населено място в страната или чужбина, участие в регламентни работи, настъпили увреждания на здравето, в следствие на служба при вредни условия и други.  Кандидатстване за работа и носене на службата извън границите на страната и др.

Военнослужещият е гражданин с униформа.

Кантората има изключително богат опит в процесуално представителство и защита на военнослужещите от Въоръжените сили пред органите на Военна полиция, Военна Прокуратура и Военния съд.