Правна помощ при покупка

Real Estate Law

Присъствието на адвокат Тинчев при преговори с продавача е задължително. 

Услугата включва дейности, както следва:

  • Проверка на имота.
  • Проверка на документацията по имота.
  • Изваждане на всички искани документи от банката, по стандартите на самата банка /тежести, скици, данъчни оценки и др./
  • Изготвяне на предварителен договор за покупо-продажба.