Престъпления от служителите

Съгласно константната практика на Върховния ни съд длъжностното присвояване, като състав от НК следва да бъде сепариран, като:

1.престъпление против собствеността и

2.престъпление по служба.

Според съда човек не може да носи отговорност за длъжностно присвояване, ако няма качество на длъжностно лице по отношение предмета на престъплението. Със състава по чл. 201 от НК се защитават обществените отношения, свързани с упражняване правото на собственост, когато в служебната функция/работа на определено длъжностно лице има възможност за присвояване на имуществото. С други думи, присвояването е производно на службата, осъществявана от съответното длъжностно лице в съответната организационна структура, тъй като деецът едновременно с присвояването нарушава и свое служебно задължение.

По този начин се посочва в Решение № 203 от 06.11.2017 г. по н. д. № 598/2017, сам по себе си фактът на поверяването на определено имущество на външно, макар и длъжностно лице, не е достатъчен за квалифициране на деятелността му като длъжностно присвояване, тъй като то не представлява длъжностно лице за ощетения правен субект и не е налице функционална връзка между длъжност, работа и фактическа власт върху имуществото, безусловно необходима за квалифициране на определена проява като длъжностно присвояване. Тази връзка по принцип не се създава и по силата на облигационното правоотношение между страните, доколкото единствено на базата на това правоотношение една от страните не може да придобие качеството на длъжностно лице в структурата на другата страна по договора, предоставила средствата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*