Причините за изваждане на собственик от сградата на етажната собственост/ЕС/

Различни са причините за изваждане на собственик от сградата на етажната собственост/ЕС/. Първоначално стария  Върховен съд е приел, че замърсяването на сградата с държане на кокошки и системните скандали, обиди и клевети наистина могат да послужат като основание за изваждане от сградата.

Но законът предвижда и други условия:

  • с това замърсяване да се създава опасност от пожар или значителни вреди,
  • да се нарушава правилникът за вътрешния ред в сградата
  • да се нарушава решение на общото събрание на етажната собственост

и това да продължава и след като е осъществено по отношение на провинилия се собственик писмено предупреждение от управителя на ЕС за прекратяване на тези нарушения.

Законодателят и от друга страна Върховният касационен съд предоставят възможност, че незаконосъобразните актове на управителния съвет и на управителя на ЕС, като изпълнителни органи на ЕС, подлежат по принцип на отмяна от съда. Такъв акт обаче представлява действие или бездействие, от което се променя съществуващото фактическо или правно положение. Следва да се обърне внимание, че предупреждението за изваждане на етажен собственик от сградата на етажна собственост не съставлява такъв акт, тъй като от него не следват правни последици.

Решението за изваждане на етажен собственик от етажната собственост може да се вземе от общото събрание само ако след предупреждението на управителя, той не преустанови нарушението.

Съгласно правната доктрина може да се приеме, че изваждането на наемател от обект, намиращ се в етажна собственост, е извънреден, специфичен прекратителен способ, който по принцип се упражнява извънсъдебно, а при липса на доброволно изпълнение – и съдебно от орган на ЕС, който не е страна по договора.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*