Относно промениете в Закона за отбраната и Въоръжените сили, свързани с отлеждането на дете.

 

С приетите изменения на нормативната база се въвеждат нови положения, касаещи ползването на отпуска от военнослужещите мъже. Те имат право на отпуск за отглеждане на дете в размерите и при условията на чл. 164 от Кодекса на труда и за гледане на болно дете по чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда при смърт или тежко заболяване на майката или когато сами се грижат за отглеждане на детето, както и на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст при условията, по реда и в размерите по чл. 167а от Кодекса на труда. Законът за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник – 18 юли 2017 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*