Промените в касационното обжалване

С гласуваните изменения в нормативната база – закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс /ДВ. бр. 86 от 27.10.2017 г./ се приема, че на касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в три хипотези, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:

 

  1. Решен в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд и Върховния съд в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;
  2. Решен в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз;
  3. От значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Приема се още, че независимо от тези предпоставки въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност.

Със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс също така се отменят правилата за уеднаквяване на практиката в случаите, когато въззивното решение е постановено при противоречива практика.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*