Съотношението м/у получаването на дарове и подкупа

При престъплението подкуп длъжностното лице приема дар, за да извърши действия по служба, които влизат в обсега на неговите правомощия. Според ВКС за да е съставомерно поискването, респективно, получаването на неследваща се имотна облага, то следва да е функционално обвързано с извършването /неизвършването/ на съответното служебно задължение. Така в Решение № 56 от 03.04.2018 г. по н. д. № 122/2018 се приема, че функционалната връзка, взаимната обвързаност, между изпълнението, респективно, неизпълнението, на съответното служебно задължение и поискването /получаването/ на неследващата се имотна облага е необходима предпоставка, за да възникне наказателна отговорност за подкуп. ВКС извежда, че това се отличава от състава злоупотреба със служебно положение, където се изисква деецът да постави изнудения при такива условия, които го принуждават да даде дар или неследваща се имотна облага, за да предотврати извършване на действия или бездействия по служба, които биха накърнили негови права и законни интереси. Също така, когато едно лице използва неосведомеността на друго лице за определени законоустановени правила, за да получи от него определена сума, с което му нанася имотна вреда, това попада в състава на измамата, а не на подкупа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*