Съпрузите не са задължителни другари по граждански дела

Върховните ни съдии чрез Тълкувателно решение № 3 от 29.06.2017 г. по тълк. д. № 3 / 2016 г. на Върховен касационен съд, ОСГК дават отговор на въпроса :

По предявен от или срещу съпрузите иск за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), тези лица дали са  необходими другари по смисъла на чл. 216 ГПК, или са и задължителни другари.

Със задължителното необходимо другарство се ограничава правото на иск, защото ако не участват всички другари, производството се прекратява. Затова то е уредено само в изрично предвидените от закона случаи:

  1. например при спорове за установяване на произход и
  2. при съдебна делба.

Върховните ни магистрати приемат, че това другарство не може да се прилага разширително, когато законът не го предвижда или естеството на спора не налага задължително участие на определени лица.

По този начин по искове за собственост върху имоти под режим на СИО липсва изискване за задължителното участие и на двамата съпрузи. Върховните съдии постановяват още, че чл. 24 СК изисква разпореждането с общо имущество на съпрузите да се извършва съвместно от двамата, но предявяването на искове за собственост на имоти от СИО не е действие на разпореждане, а само на управление. Дори единият съпруг да предяви самостоятелно иск, другият съпруг може да се защити с иска за отмяна на крайния акт по делото на основание чл. 304 ГПК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*