Уволнение и възстановяване на работа по трудов договор и свързаните тях обезщетения.

LLM-Labour-LawИзготвяне на всички документи свързани със наемането на работната сила – трудови договори, заповеди за прекратяване на правоотношението, допълнителни   споразумения, предизвестия и др. Осигуряване на необходимата помощ и правно обезпечаване на правата и законните интереси на тези от Вас, които търпят налагане на наказания, дисциплинарни уволнения и прекратяване на правоотношението.

Защита пред Съд при уволнение, за възстановяване на работа и получаване на дължимите от Вас обезщетения.