Уволнение и възстановяване на работа по Закона за държавния служител, ЗОВСРБ, ЗМВР и др., и свързаните с тях обезщетения

Процесуално представителство в областта на възникването, съществуването и прекратяването на служебните правоотношения при уволнение по Закона за държавния служител,  Закона за МВР и др. специални закони.

Защита пред Съд за възстановяването на работа и получаване на дължимите обезщетения.