Услуги

Fotolia_64345674_Subscription_Monthly_M-e1413886435904-1024x586

Предлагам правни консултации и оказване на правна помощ и защита на широк кръг от клиенти, както и процесуално представителство по граждански и наказателни дела пред българските съдилища.

Основна цел в работата ми е напълно професионално, компетентно и навременно правно обслужване на тези от Вас, които са ми предоставили проблемите си за решаване. Прилагайки своите юридически знания, професионален и житейски опит,  се стремя да подхождам с подчертано внимание към всеки отделен казус и да съдействам за ефективната защита на интересите на всеки клиент. В процеса на анализиране на конкретния случай и вземане на определено решение се взимат и становищата на експерти от различни области на живота.