Фиксирано

Изпълнение на еднократни поръчки с фиксирано заплащане – представлява заплащане по предварителна договорка за изпълнение на еднократна юридическа услуга. Фиксираното заплащане е удачно за клиенти, които за пръв път започват да използват услугите на канторите „АТ“ , както и при определяне на финансовите условия за процесуално представителство.