Възражение относно Колективен трудов договор /КТД/

В практика бива поставен въпроса: допустимо ли е съдът да постанови с решението си отделна клауза от КТД или целия КТД за недействителен само по направено възражение по делото от ответната страна, без да е воден отделен иск по чл. 60 КТ?

С Решение № 56 от 22.02.2018 г. по гр. д. № 2372/2017 г., върховните ни съдии достигат до заключението, че е  допустимо е съдът да постанови с решението си отделна клауза от КТД или целия КТД за недействителен само по направено възражение по делото от ответната страна, без да е воден отделен иск по чл. 60 КТД

Действително разпоредбата на чл. 60 КТД предвижда, че „Всяка от страните по колективния трудов договор, както и всеки работник или служител, спрямо когото колективният трудов договор се прилага, имат право да предявят иск пред съда за обявяване на недействителност на колективния трудов договор или на отделни негови клаузи, ако противоречат на закона или го заобикалят.“, т.е. на посочените в правната норма правни субекти е признато правото на иск досежно обявяване недействителност на КТД или на отделни негови клаузи. Липсва обаче законова забрана защитата на ответника да се осъществи посредством възражение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*