Категория: ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Нищожност на договор

Съгласно установената практика сила на пресъдено нещо не се формира по основания за нищожност, ненаведени в искова молба. Върховните ни съдии потвърждават, че исковата претенция  за нищожност на договор по своя характер е отрицателен установителен и неговият предмет е различен

Индивидуален отказ от парно!

Върховните съдии на РБ отбелязват, че централното топлоснабдяване в сгради под режим на етажна собственост се налага като начин за отопление на многофамилните сгради в градовете през втората половина на ХХ век. Първоначалната нормативна уредба не изисква съгласие в писмена

Отменят се правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ)

ВАС посочва, че разписаните в чл. 26 ЗНА задължения на съставителя на проекта на нормативен акт са императивно предвидени, с оглед гарантиране на принципите обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Неизпълнението на което и да е от тях свидетелства за допуснато процесуално

Грешка в измерването на електромера

Едностранното изчисляване и коригиране на сметките за електрическа енергия за минал период, без да е установен периодът на грешно отчитане или неотчитане на електрическата енергия или без да е установено реалното, респективно обичайното количество електрическа енергия предвид предназначението на конкретния

Top